تاریخ: 1396/05/29
انتشار : 1396/05/29
طریقه غسل جنابت به دو روش می باشد. می توان غسل جنابت را به طریقه ترتیبی یا ارتماسی انجام داد. طریقه غسل جنابت باید بعد از طهارت باشد.

انسان به واسطه بیرون آمدن مایع منی جنب می شود. خروج مایع منی چه در خواب باشد یا در بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بدون شهوت و با اختیار باشد یا بی اختیار، تفاوتی ندارد و انسان باید غسل جنابت کند. یادمان باشد که در حالت جنابت نماز و روزه و... تا زمانی که غسل جنابت انجام نشود، بر انسان حرام است. حال برای اینکه بدانید طریقه غسل جنابت به چه صورت است ادامه مطلب را بخوانید؛

 

طریقه غسل جنابت آموزش تصویری غسل جنابت

 

 

 

طریقه غسل جنابت به روش ترتیبی
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1396/05/29
انتشار : 1396/05/29
غسل جنابت در ماه رمضان احکام خاصی دارد. غسل جنابت در ماه رمضان گاهی می تواند روزه را باطل کند و در شرایطی اشکالی در روزه به وجود نمی آورد.

 

 

جنب شدن در ماه رمضان با توجه به زمان جنب شدن چند حالت می تواند داشته باشد. غسل جنابت در ماه رمضان با توجه به اینکه در چه موقعی انسان جنب شده است حکمش فرق می کند.

 

 

غسل جنابت در ماه رمضان قبل از اذان صبح
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
باطل کردن عمدی روزه اگر روزه واجب باشد کفاره دارد اما باطل کردن عمدی روزه قضا تا قبل از ظهر ایرادی ندارد ولی پس از آن کفاره خاص خودش را دارد

باطل کردن عمدی روزه در ماه رمضان حرام است . کسی که روزه واجب ماه رمضانش را عمدا باطل نماید کفاره باید بدهد. کفاره روزه در شرایط مختلف فرق می کند. در این مقاله به احکام مربوط به باطل کردن عمدی روزه پرداخته ایم.

 

 

کفاره باطل کردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان چیست؟
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1396/05/29
انتشار : 1396/05/29
خمس هدیه و خمس مالی که به انسان بخشیده می شود طبق نظر برخی مراجع واجب است و طبق نظر برخی دیگر واجب نیست. بنابراین خمس هدیه شرایط خاصی دارد.

اگر مالی از طریق هدیه یا بخشش به انسان برسد و یا اینکه انسان جایزه ای را دریافت کندآیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ نظر مراجع تقلید در مورد خمس هدیه در این مقاله آورده شده است.

 

 

نظر مراجع تقلید درباره خمس هدیه
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
آب گرداندن در دهان روزه را باطل نمی کند به شرطی که چیزی از آب وارد حلق نشود. اما اگر با آب گرداندن در دهان چیزی وارد حلق شود روزه باطل است.

گردان و چرخاندن آب در دهان که به آن مضمضه گفته می‌شود از مستحبات وضو است و کراهت خوردن و آشامیدن در حال جنابت را نیز کاهش می دهد. اما آیا آب گرداندن در دهان روزه دار خللی در روزه اش به وجود نمی آورد؟

 

 

آب گرداندن در دهان روزه چه حکمی دارد؟
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب

  1  2  3